Vad är en 360-bild?

Så här ser en photo sphere eller 360-graders bild ut om den visas som en platt bild.

Om man visar den med hjälpfiler så blir det så här: