Hot spots

På valfritt ställe i bilden kan man placera en färdig symbol eller rita en själv som man kan göra aktiv. En "hot spot". Klickar man där kan man starta många olika "actions".

Man kan:
- hoppa till valfri 360-bild, panorama.
- hoppa till valfri annan webbsida
- starta en video som finns på You Tube eller Vimeo
- visa en stillbild
- visa ett helt bildgalleri
- visa en informationspanel med text och bilder
- visa en infälld webbsida
- visa en pdf-fil
- visa en presentation
- ringa ett telefonnummer
- skicka ett mejl

Läs mer om drönarbilder!