Näsviken 360

Här en 360-rundvandring jag gjort i Näsviken inom BID-området. BID står för business improvement district och i Näsviken är det 25 partners som deltar för att samverka för utveckling. Partners är föreningar, företag och fastighetsägare. Hudiksvalls kommun är även en partner. Se vidare hemsidan http://framtid.nasviken.se/